خانه مطبوعات استان یزد -شماره ثبت 594

اخبار و فراخوان های خانه مطبوعات استان یزد

خانه مطبوعات استان یزد -شماره ثبت 594

اخبار و فراخوان های خانه مطبوعات استان یزد

متن میثاق نامه اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

1- روزنامه نگار در خدمت کشف و بیان حقیقت است و اخبار صحیح، دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می گذارد و از اشاعه مطالبی که شائبه دروغ دارد پرهیز می‌کند.

2- روزنامه‌نگاری یک خدمت اجتماعی است؛ نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه‌نگار همواره بر اساس وجدان اخلاقی خود عمل می‌کند.

3- روزنامه‌نگار اخباری را منتشر می‌کند که منبع آنها مشخص باشد.

4- سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن ها و سند ها و حذف اطلاعات اساسی رویدادها در روزنامه‌نگاری مطرود است.

5- روزنامه‌نگار از پذیرش هر گونه هدیه و پاداش مادی برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی خودداری می‌کند.

6- روزنامه‌نگار از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها؛ خودداری کرده و از خط مشی عمومی رسانه و اصول شرافت حرفه‌ای خویش تبعیت می‌کند.

7- احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی، سلامت و آرامش روانی جامعه، دفاع از مصالح همگانی و رعایت اصول شرافت حرفه‌ای از جمله وظایف لاینفک روزنامه‌نگاری است.

8- روزنامه‌نگار به اصول دینی و معتقدات مذهبی، آداب و سنن قومی ملی اخلاق حسنه و عفت عمومی احترام می‌گذارد و از گرایش به تبعیض خصومت‌آمیز در این زمینه‌ها و همچنین تشویق و تحریک گروه ها و افراد و اقوام و قبایل خودداری می کند

9- روزنامه‌نگار برای پاسداشت ارزش‌های الهی و انسانی از جمله عدالت طلبی، آزادی‌خواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت‌ها و فرهنگ‌ها احترام خاص قائل است.

10- کوشش در راه همزیستی مسالمت‌آمیز ملت ها ، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالت‌های مهم روزنامه‌نگاری است.

11- احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد خودداری از توهین، تهمت و افترا نسبت به اشخاص و جلب کمک به سالمندان، بیماران و نیازمندان از وظایف و رسالت‌های روزنامه‌نگاران محسوب می شود.

12- روزنامه‌نگار موظف است ضمن دفاع از حقوق خود در آزادی بیان و تفسیر و انتقاد سازنده و منصفانه، اسرار حرفه‌ای خود را حفظ کند و از افشای اطلاعات و اخباری که بصیرت محرمانه به دست می‌آورد به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می‌شود، خودداری کند.

13- روزنامه‌نگار موظف است در صورت هر گونه اشتباه در انعکاس اخبار و رویداد سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام کند و از خوانندگان خود پوزش بخواهد.

14- روزنامه‌نگار برای کسب هرگونه خبر و یا تهیه گزارش باید هویت روزنامه‌نگاری خود را به صورت شفاف و روشن اعلام کند و از پنهان کاری پرهیز نماید.

15- روزنامه‌نگار به شان و جایگاه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود واقف است و هرگز برای درج یا عدم درج مطلب، شرافت حرفه‌ای خود را زیر پا نمی‌گذارد و پیشنهادات مادی صاحبان منافع را به صراحت رد می‌کند.

16- روزنامه‌نگار در برابر فشارهای درون و برون تحریریه‌ای که با اهداف و اغراض خاص سیاسی و یا از سوی صاحبان سرمایه و قدرت اعمال می شود مقاومت می‌کند و صرفاً در پی کشف و بیان حقیقت است.